Poradnik: Jak załatwić sprawę w Urzędzie


Tytuł  Sortuj wg tytułu dokumentu Sortuj malejaco wg tytułu dokumentu  Numer  Sortuj wg numeru dokumentu Sortuj malejaco wg numeru dokumentu     Data  Sortuj wg daty publikacji      
-  Zawarcie małżeństwa i jego rejestracja   2005-07-12  
-  Odpis aktu stanu cywilnego   2005-07-12  
-  Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego   2005-07-12  
-  Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą   2005-07-12  
-  Wpisanie do polskiej księgi aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą   2005-07-12  
-  Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego   2005-07-12  
-  Zmiana imienia (imiona) dziecka    2005-07-12  
-  Uznanie dziecka   2005-07-12  
-  Nadanie dziecku nazwiska męża matki   2005-07-12  
-  Sporządzenie aktu zgonu   2005-07-12  
-  Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego   2005-07-12  
-  Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego   2005-07-12  
-  Zameldowanie na pobyt stały   2005-07-12  
-  Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy   2005-07-12  
-  Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące   2005-07-12  
-  Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały   2005-07-12  
-  Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 2 miesięcy   2005-07-12  
-  Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 2 miesiące   2005-07-12  
-  Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania   2005-07-12  
-  Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego   2005-07-12  

     Strona: 1      Następna strona dokumentów

 Biuletyn odwiedziło 31398 osób.
Redaktor biuletynu: Wiesław Pasierbiewicz
 Serwis prowadzi: Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD LUW w Lublinie